Biomagnetisme o parell biomagnètic

El biomagnetisme terapèutic, també conegut com la tècnica del parell biomagnètic, és una tècnica descoberta i desenvolupada pel Dr. Isaac Goiz Duran. La tècnica consisteix en identificar mitjançant un test kinesiològic les alteracions energètiques de la persona per procedir a restaurar l’equilibri mitjançant parells d’imants ubicats a diferents zones de l’organisme.

 

És un tècnica ràpida, indolora i efectiva que presenta bons resultats en poc temps. El nombre de sessions per un tractament estàndard no va més enllà de tres o quatre en funció de l’estat de salut de la persona. El efectes normalment es comencen a notar des de les primeres sessions.

 

El tractament pot ajudar en un gran nombre d’alteracions orgàniques i a recuperar bon estat energètic de la persona. El fonament de la tècnica és que quan l’organisme surt del seu nivell d’equilibri degut a factors com intoxicacions, carències nutricionals o estrès emocional s’obren les portes a desequilibris interns que fomenten l’aparició de patologies.

 

No té cap tipus d’efecte secundari sobre l’organisme excepte en els següents casos:

  • Persones amb marcapassos
  • Embarassades (Aplicant el principi de precaució)
  • Persones en tractament amb quimioteràpia (Aplicant el principi de precaució)

La sessió té uns 45 minuts de durada i la persona ha de venir calçada preferiblement amb sabata tancada per facilitar el test kinesiològic. Els imants es posen per sobre de la roba de la persona sota tractament i es deixen durant uns 20 minuts per recuperar l’equilibri.

Al corregir aquests desequilibris li donem l’opció a l’organisme de recuperar el seu estat original.

Kinesiologia Holistica

La Kinesiologia Holística és una tècnica de diagnòstic i tractament que utilitza el test muscular anomenat Arm Reflex introduït per Raphael Van Assche, per obtenir una informació exacta dels desequilibris del cos i el tractament més adequat.

Aquesta tècnica no sols té en compte el cos o la part física, sinó també altres aspectes com l’emocional i l’energètic. D´aquesta manera recuperem l´equilibri del cos amb tractaments
com l´auriculoteràpia o flors de bach.

La kinesiologia Holística ens ajuda a descobrir els desiquilibris del cos i saber-ne la causa o símptomes que estan causats pels 4 camps: EMOCIONAL, QUÍMIC, ENERGÈTIC I ESTRUCTURAL.

Camp Emocional: Si la causa és emocional, es buscarà si el desequilibri està causat pel sistema nerviós, emocions ancorades del passat, ansietat, estrès, apatia, bloquejos emocionals..etc

Camp Químic: Si la causa és química, buscarem si el cos té alguna deficiència nutricional i vitamínic. També podem veure si hi ha un focus de toxèmia, per bacteris, metalls pesants, càndides..etc.

Camp Energètic/Informació: Si la causa és energètica, buscarem la causa mediambiental que està generant el desequilibri. ( geopaties, ones wifis, telèfons mòbils..) També tractem els desequilibris propis del cos, xacres, els meridians, les glàndules centrals ..etc

Camp Estructural: Si la causa és estructural, cercarem si hi ha una contractura muscular, un bloqueig articular o tensions que puguin provocar aquests símptomes. Un cop localitzats el tractarem amb la tècnica més adequada.

Les sessions de kinesiologia són indolores i solen tenir una durada de 1 hora. Des de la primera sessió notaràs els canvis

Si estàs en un moment que creus que necessites ajuda, no ho dubtis. T’acompanyaré en el procés.

 

Elisabeth Blanco. Telèfon: 679286582