Et limiten les teves creences? Bloquejat per les teves emocions? Vols iniciar nous reptes?

 

El coaching és una disciplina relativament nova que es podria definir com l’art de treballar amb els demés per aconseguir que les persones generin noves possibilitats per l’acció i obtenir resultats òptims. És un entrenament personalitzat i confidencial on fent servir diferents eines s’ajuda a la persona a sortir de la situació actual per arribar a una nova situació desitjada. Per aconseguir aquest procés de canvi s’hauran de superar els comportaments, les emocions i les creences limitants que no ens deixen avançar.

Resulta comú enfrontar-nos a situacions com ara:

  • Situacions laborals complexes
  • Conflictes emocionals
  • Problemes de relacions personals com separacions i divorcis
  • Dificultats d’aprenentatge
  • Falta de motivació o senzillament el desig del nostre creixement personal.

El servei de coaching personal amb tècniques de programación Neurolingüistica o PNL t’ajudarà a identificar quin és l’objectiu que vols assolir, la realitat de la situació actual en la que et trobes, les diferents opcions existents per canviar aquest estat així com la motivació interna per generar la força motriu més poderosa, la voluntat.

 

La PNL és una disciplina creada en la dècada dels 70 per John Grinder (lingüista) i Richard Bandler (matemàtic, psicoterapeuta i programador informàtic) amb l’objectiu d’identificar en què es fonamentava l’èxit de tres dels millors psicoterapeutes americans (Milton Erickson, Virgina Satir i Fritz Pearls). L’observació del treball d’aquests terapeutes els hi va portar a la conclusió de que el seu èxit la ficava a la utilització d’uns patrons i uns procediments de comunicació específics i molt eficaços. Les tècniques desenvolupades a partir d’aquest estudi van aconseguir que la PNL es convertís en un conjunt de tècniques molt efectives per aconseguir canvis sostinguts i millorar el rendiment de les persones.

 

Si tens ganes de canviar alguna situació de la teva vida serà un plaer poder acompanyar-te en el camí, seguint els valors del nostre centre, la professionalitat, l’autoconsciència i per sobre de tot el respecte cap a les persones.