La tècnica laser és la tècnica més efectiva per obtenir una depilació permanent a diferents parts del nostre organisme. Tot i que les diferents tècniques utilitzades són similars, existeixen diferències a tenir en compte.

La principal diferència entre ambdues tècniques és el tipus de llum que s’utilitza. En una depilació laser diodè s’utilitza una llum molt més selectiva i de major precisió mentre que la tecnologia IPL fa servir un escombrat de la zona tractada per no deixar cap rastre.